Share on Google+
 

Pravidla a podmínky

Pravidla a podmínky pro získání kódu Steam GIGABYTE AORUS:

V souladu s těmito Pravidly a podmínkami budete mít nárok na poukázku v hodnotě 20 € na Steamu, pokud si zakoupíte a zaregistrujete buď základní desku GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 7, Z270X-GAMING 5 nebo Z270X-GAMING K5. Případně budete mít nárok na poukázku v hodnotě 40 € na Steamu po zakoupení a registraci buď základní desky GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9 nebo Z270X-GAMING 8.

 1. Tato akce platí pro novou koupi základní desky GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9, Z270X-GAMING 8, Z270X-GAMING 7, Z270X-GAMING 5 nebo Z270X-GAMING K5 během následujícího období platnosti nabídky: od 5. ledna 2017 do 31. března 2017, nebo dokud není vyčerpána celá zásoba Steam poukázek. V období této propagační akce je povolena maximálně jedna žádost na osobu.


 2. Tato akce je otevřena pouze obyvatelům Rakouska, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Norska, Polska, Rumunska, Slovenska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Velká Británie, Portugalska, Srbska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Estonska, Islandu, Irska, Chorvatska a Slovinska. Nárok na tuto akci je pouze při nákupu od oficiálních prodejců desek GIGABYTE v Rakousku, Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Lucembursku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Velké Británii, Portugalsku, Srbsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Estonsku, Islandu, Irsku, Chorvatsku a Slovinsku.


 3. Pro podání žádosti musí zákazník GIGABYTE vyplnit oficiální registrační formulář na adrese http://gaming.gigabyte.eu/2017Q1steam/ do 30 dnů od skutečné koupě příslušné základní desky GIGABYTE AORUS. GIGABYTE vezme v úvahu jako první den od data nákupu datum odeslání desky.


 4. Jakmile GIGABYTE žádost obdrží, bude ověřena její platnost, aby bylo jisté, že se za provedenou transakcí skrývá skutečný nákup. Výsledky vaší žádosti budou sděleny příslušným stranám prostřednictvím e-mailu do 14 pracovních dnů od registrace.


 5. Pokud není přijatá žádost kompletní nebo je doklad o koupi neplatný, bude příslušným stranám zasláno e-mailové oznámení, aby měly příležitost poskytnout požadované informace do 14 dnů od odeslání e-mailového upozornění. Pokud na toto upozornění nepřijde do 14 dnů žádná odpověď, bude nárok na poukaz na Steam a registrace považována za neplatnou a bude tak zamítnuta. GIGABYTE si vyhrazuje právo odmítnout neúplné, pozměněné, nečitelné nebo falešné žádosti.


 6. Po dokončení procesu registrace a po obdržení potvrzení úspěšné registrace od GIGABYTE, získává zákazník právo obdržet voucher se Steam kódem v odpovídající hodnotě. GIGABYTE zašle zákazníkovi poukaz prostřednictvím e-mailu, a to do 30 pracovních dnů od oficiálního potvrzení nároku od GIGABYTE.


 7. Vyplněné přihlášky budou i nadále přijímány společností GIGABYTE až do 28. dubna 2017. Na všechny registrace učiněné po tomto datu již nebude brán zřetel a nebudou považovány za platné.


 8. Počet voucherů s kódem na Steam vyhrazených pro tuto akci je omezen na jednu osobu. Není možné registrovat více desek pomocí stejného jména adresy. Všichni kupující, kteří se svou registrací tuto hranici překročí, budou okamžitě informováni prostřednictvím e-mailu.


 9. Pokud zákazník nákup desky zruší nebo ji vrátí, nebude moci voucher se Steam kódem uplatnit. GIGABYTE si vyhrazuje právo požadovat vrácení voucheru nebo požadovat náhradu nákladů za voucher se Steam kódem, pokud byla deska vrácena.


 10. Tato nabídka platí pouze pro koncové uživatele, nákupy za účelem podnikání nebudou akceptovány.


 11. GIGABYTE si vyhrazuje právo kontrolovat všechny požadavky pro zajištění toho, aby byly splněny podmínky akce a vyžádat si doplňující informace týkající se veškerých nároků a podpůrných dokumentů.


 12. Společnost GIGABYTE je oprávněna vyloučit zákazníka z účasti na této promoakci bez předchozího upozornění za následujících podmínek:
  - V každém případě manipulace související s registrací
  - V případě několikanásobného přihlášení jednoho sériového čísla
  - Pokud dojde k překročení lhůty pro předložení údajů


 13. Peněžní hodnota voucheru se Steam kódem není vyměnitelná za hotovost. Opětovné vydání voucheru v případě jeho ztráty není možné.


 14. Kontaktní e-mail týkající se této akce je: promotion@gigabyte.eu

 15. Předložením registračních údajů zákazník prohlašuje, že jsou splněny všechny požadavky pro způsobilost k účasti na této akci.


 16. GIGABYTE může tuto akci zastavit bez dalšího upozornění, pokud není možné vouchery z této akce uplatnit, nebo pokud bude akce zahrnovat nepřiměřené podmínky, existují-li objektivní důvody.


 17. Každý zákazník musí zajistit správnost poskytnutých údajů. Osobní údaje poskytnuté účastníky při registraci budou společností GIGABYTE uchovávány a použity výhradně pro účely této akce. S veškerými osobními údaji poskytnutými společnosti GIGABYTE bude nakládáno v souladu s pravidly EU o ochraně osobních údajů a s vlastními pravidly společnosti GIGABYTE pro ochranu osobních údajů, které jsou k dispozici na této adrese: http://www.gigabyte.eu/gigabyte.aspx?s=29


 ©2016 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. All rights reserved. | Term of Use | Privacy Policy |