Share on Google+
 

Правила и условия

Правила и условия на промоционалния код GIGABYTE AORUS Steam :

При спазване на тези Условия и Правила вие ще имате право да получи ваучер за Steam код на стойност €20 след покупката и регистрирането на някоя от дънните платки GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 7, Z270X-GAMING 5 или Z270X-GAMING K5. Алтернативно вие ще имате право да получи ваучер за Steam код на стойност € 40 след покупката и регистрирането на някоя от дънните платки GIGABYTE AORUS Z270X-Gaming 9 или Z270X-Gaming 8.

 1. Тази промоция е валидна за нови покупки на дънни платки GIGABYTE AORUS Z270X-GAMING 9, Z270X-GAMING 8, Z270X-GAMING 7, Z270X-GAMING 5 или Z270X-GAMING K5, направени по време на следния промоционалния период: от 5 януари 2017 г. до 31 март 2017 г. или до изчерпване на цялата наличност от ваучерите STEAM. Допустима е е само една заявка на човек по време на промоционалния период.


 2. Тази промоция е отворена само за жители на Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство, Португалия, Сърбия, Унгария, Латвия, Литва, Естония, Исландия, Ирландия, Хърватия, Словения. Само покупка, направена от официалните риселъри на дънни платки GIGABYTE в Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Обединеното кралство, Португалия, Сърбия, Унгария, Латвия, Литва, Естония, Исландия, Ирландия, Хърватия, Словения, е допустима за тази промоция.


 3. За да изпрати заявка, клиентът на GIGABYTE трябва да попълни и да подаде официалния формуляр за регистрация на http://gaming.gigabyte.eu/2017Q1steam/ в рамките на (30) дни от официалната дата на покупка на допустимата за промоцията дънната платка GIGABYTE AORUS. GIGABYTE взема предвид датата на изпращане, която се счита за ден първи от датата на закупуване и от старта на периода за регистриране.


 4. След като заявката бъде получена от GIGABYTE, тя ще бъде проверена за валидност, за да се гарантира, че направената транзакция е от истинска покупка. Резултатът от вашата заявка ще бъде съобщен на съответните страни по електронна поща в рамките на (14) работни дни от датата на регистрацията.


 5. Ако бъде получена непълна заявка или невалидно доказателство за покупка, ще бъде изпратено известие по електронната поща до съответните страни и ще бъде дадена възможност за предоставяне на исканата информация в рамките на (14) работни дни от известяващото е-писмо. Ако не бъде получен отговор в рамките на периода от (14) работни дни, заявката и регистрацията за ваучера за кода Steam ще бъдат считани за невалидни и ще бъдат отхвърлени. GIGABYTE си запазва правото да отхвърля непълни, променени, нечетливи или неверни заявки.


 6. След приключване на процедурата по регистрация и след получаване от GIGABYTE на потвърждение за успешна регистрация, клиентът придобива правото да получи съответната стойност на ваучерa за Steam код. GIGABYTE ще изпрати ваучера на клиента чрез електронна поща, като това ще бъде направено в рамките на (30) работни дни от официалното валидиране на заявката от GIGABYTE.


 7. Завършени регистрации ще бъдат приемани от GIGABYTE до 28 април 2017 г. Всички регистрации, които са направени след тази дата, няма да бъдат приемани и не се разглеждат като валидни заявки.


 8. Броят на ваучерите за Steam кодове, определени за тази промоция, е ограничен до един ваучер на човек, не можете да регистрирате няколко дънни платки, използвайки едно и също име и адрес. Всички купувачи, които надхвърлят това ограничение чрез своя регистрация, ще бъдат уведомени незабавно по електронната поща.


 9. Клиент няма да може да претендира за ваучер за Steam код за покупки, които сте отменени или за продукти, които сте върнали. GIGABYTE си запазва правото да поиска обратно или да събере от някоя от страните цената на ваучера за Steam код, ако свързаната с него дънната платка е върната и/или сумата за нея е възстановена.


 10. Това предложение се отнася само крайни потребители, няма да бъдат приемани покупки на името на която и да е фирма.


 11. GIGABYTE си запазва правото да одитира всички заявки, за да се увери, че правилата и условията по тази промоция са спазени, както и да изиска допълнителна информация, свързана с някоя или всички заявки и подкрепящите ги документи.


 12. GIGABYTE е оторизирана да изключи потребителя от участие в тази промоция без предварително известяване при следните условия:
  - При всеки случай на манипулиране, свързано с регистрацията
  - В случай на няколко заявки на един сериен номер
  - Когато крайният срок за подаване на данните е изтекъл.


 13. Финансовата стойност на ваучера за Steam кода не може да се разменя срещу пари в брой. Не е възможно и преиздаването в случай на загуба на кода.


 14. Електронната поща за връзка, отнасяща се до тази промоция, е: promotion@gigabyte.eu

 15. При подаване на данните за регистрация, потребителят декларира, че са изпълнени всички изисквания за допустимост на участие. Същевременно потребителят се съгласява с тези правила и условия.


 16. GIGABYTE може да спре промоцията без по-нататъшно известяване, ако изпълнението на тази промоция не може да бъде компенсирано или включва необосновани обстоятелства поради обективни причини.


 17. Всеки потребител трябва да се увери в точността на предоставяните данни. Личната информация, предоставяна от участниците по време на регистрацията, ще бъде съхранена и използвана само от GIGABYTE и то само при обработката на тази промоция. Всички лични данни, предоставени на GIGABYTE, ще бъдат третирани в съответствие с правилата на Европейския съюз за защита на данните и съобразно собствената Политика за поверителност на GIGABYTE, която може да бъде открита на следния уеб адрес: http://www.gigabyte.eu/gigabyte.aspx?s=29


 ©2016 GIGA-BYTE Technology Co., Ltd. All rights reserved. | Term of Use | Privacy Policy |